ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล

  • EU ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล DR36

    EU ตัวป้องกันแรงดันไฟฟ้าแบบดิจิตอล DR36

    ผลิตภัณฑ์นี้ส่วนใหญ่ใช้เพื่อปกป้องเครื่องใช้ในบ้านเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตไม่เสถียร ผลิตภัณฑ์นี้สามารถตัดเอาต์พุต ปกป้องเครื่องใช้ในบ้านของเราจากความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไฟฟ้าต่ำหรือสูง สามารถกำหนดช่วงการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกินและเวลาหน่วงได้ตามความต้องการของลูกค้า ยืดอายุการใช้งาน